Uga Jasinga

"Dina hiji mangsa bakal ngadeg gedong hejo anu bahanna aya di leuwi curug, leuwi sangiang jeung nu sawarehna aya di girang. Ciri ngadegna gedong hejo lamun tilu iwung geus nangtung nu engke katelahna awi tangtu. Didinya bakal ngadeg gedong hejo di tonggoheun leuwi sangiang" * TiKokolot Jasinga*.

PENCAK SILAT PUTRA PAJAJARAN JASINGA

Berkedudukan di Desa Bagoang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Dewan Guru Pencak Silat Putra Pajajaran Jasinga adalah Bpk. Ukay dan dibantu oleh Bpk. Jahroni, Bapak Odih, dll. Aliran Pencak Silat ini diantaranya : Cimande, Sera (Aliran silat asli dari Jasinga Kab. Bogor), Cikalong, Depokan dan Beksi.

Pencak Silat Putra Pajajaran ini banyak melahirkan murid-murid yang sudah membuka cabang perguruan di berbagai negara, diantaranya : Amerika Serikat dan Belanda. Salah satu murid Bpk. Ukay di Jasinga yang sering memperagakan Aliran Pencak Silat Sera adalah Bpk. Odih yang notebene masih kerabat dekat Bpk. Ukay. Gerakan-gerakan silat Sera ini terbilang unik.

Saat ini, Pencak Silat Putra Pajajaran Jasinga sering ditampilkan pada acara-acara pernikahan, khitanan, pagelaran seni di daerah lingkungan Kecamatan Jasinga, serta terkadang diundang ke daerah luar Kecamatan Jasinga.

Pencak Silat Putra Pajajaran Jasinga membuka diri kepada siapa saja yang ingin belajar seni tersebut.

Pada era globalisasi ini, minat dan kepedulian masyarakat terhadap seni Pencak Silat Putra Pajajaran ini begitu minim, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak untuk melestarikan seni budaya tradisional yang sungguh tak ternilai harganya sebagai warisan untuk anak cucu kita dimasa yang akan datang.
Jasinga, 1 Mei 2008

Andri Mirwan Fachri
(Kalakay Jasinga)

No comments:

Post a Comment