Uga Jasinga

"Dina hiji mangsa bakal ngadeg gedong hejo anu bahanna aya di leuwi curug, leuwi sangiang jeung nu sawarehna aya di girang. Ciri ngadegna gedong hejo lamun tilu iwung geus nangtung nu engke katelahna awi tangtu. Didinya bakal ngadeg gedong hejo di tonggoheun leuwi sangiang" * TiKokolot Jasinga*.

FOTO PAGELARAN SENI JASINGA 2016

PAGELARAN SENI BUDAYA 
JASINGA NANGTUNG NANJERKEUN SENI NGARAKSA SUNDA
No comments:

Post a Comment