Uga Jasinga

"Dina hiji mangsa bakal ngadeg gedong hejo anu bahanna aya di leuwi curug, leuwi sangiang jeung nu sawarehna aya di girang. Ciri ngadegna gedong hejo lamun tilu iwung geus nangtung nu engke katelahna awi tangtu. Didinya bakal ngadeg gedong hejo di tonggoheun leuwi sangiang" * TiKokolot Jasinga*.

FOTO ANGKLUNG GUBRAG CIKOPO MAYAK

MENURUT PENELUSURAN KAMI TENTANG ANGKLUNG GUBRAG BAHWA ANGKLUNG GUBRAG DI JASINGA SUDAH ADA SEJAK MASA LALU. ANGKLUNG GUBRAG DALAM FOTO DIBAWAH INI ADALAH ANGKLUNG GUBRAG YANG SUDAH TIDAK PERNAH DIPAKAI LAGI SEJAK LAMA SEKITAR TAHUN 1960-AN
KALAKAY JASINGA

No comments:

Post a Comment